Privacyverklaring

The Barn Antiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. (Bv. via contactformulier). Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:
• voor- en achternaam;
• e-mailadres;
• gegevens over uw activiteiten op onze website;
• IP-adres;
• internetbrowser en apparaat type.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

The Barn Antiek verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp.
Wanneer u een bestelling plaatst, verwerkt The Barn Antiek uitsluitend de minimaal noodzakelijke (persoons)-gegevens om de bestelling te kunnen voltooien. U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde in te kijken, aan te passen of te verwijderen.
Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van The Barn Antiek, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar u te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken. Door gebruik te maken van cookies analyseert The Barn Antiek ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Beveiliging

The Barn Antiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar wim@vanderstuyf.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

The Barn Antiek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via info@thebarnantiek.be. The Barn Antiek zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:
• Wij hebben geen invloed op deze cookies.
• Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder).
• De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.